Platba na dvě splátky

Zalohova faktura
Zalohova faktura

Pronájem jakékoliv ubytovací jednotky z našeho programu se provádí ve dvou částech. Prvá část, akontace- se platí předem při rezervaci objektu a druhou část platí host v den příjezdu.

Uhrazená částka akontace představuje rezervaci, která dává agentuře jistotu, že je úmysl hosta opravdový, přesněji řečeno, že v domluveném termínu skutečně přijede a tudíž agentura může finančně i smluvně garantovat majiteli objektu pronájem jeho ubytovacích kapacit a také ve smlouvě s ním rezervovaný termín vyjmout z nabídky. Z druhé strany potvrzení o zaplacené částce, i ve smyslu našeho dobrého jména a dlouholeté tradice, přes vaucher, který host obdrží poštou,společně uzavřené smlouvě a další doprovodné dokumentaci dává hostu jistotu, že ve stanoveném termínu má kam přijet.

Částky akontace jsou různé a jsou odvislé od druhu smlouvy, který agentura uzavřela s každým majitelem ubytovacích kapacit, přesněji řečeno o výši prostředků, které se agentura ihned po přijetí prvé platby zavazuje přeposlat na žiro- účet pronajímatele. Proto částky akontace mohou být 25% - 50% ceny z celkové částky za pobyt. V některých případech (např. při rezervaci, jejíž celková hodnota nepřekračuje 300 EUR nebo v případě rezervace klienty, kteří potřebují víza pro vstup do Chorvatské Republiky) je nezbytné pro potvrzení rezervace uhradit 100% celkové částky za rezervaci.

V naší nabídce existuje malý počet objektů, kde je akontace na rezervaci 50% celkové ceny aranžmánu a zbývajících 50% se platí Agentuře měsíc před nástupem do objektu. Jedná se o objekty, jejichž majitelé jsou právnické osoby (firmy) a kvůli jejich daňovým povinnostem s nimi máme uzavřené zvláštní smlouvy. Při rezervaci/kalkulaci uvedených objektů je obnos akontace a časové období splatnosti zbývajícího obnosu jasně uveden na kalkulaci.

Lhuta pro úhrady rezervace

Voucher
Voucher

V závěru konečného potvrzení předmětné rezervace se host zavazuje, že ve lhůtě do 48 hodin ( sobota, neděle a státní svátky se nepočítají) po vystavení účtu provede úhradu rezervace a také ve stejné lhůtě pošle agentuře potvrzení o provedené úhradě.

Přesnou dobu, do které se agentura zavazuje přihlášený termín držet pod opcí pro objednavatele, je vyznačena na každém vystaveném předúčtu pod rubrikou "rok dospiječa".

Od okamžiku, kdy host vyplní a pošle přihlášku rezervace, v průběhu 48 hodin je z nabídky vyjmut vybraný termín a právo prvenství pronájmu vybraného objektu v přihlášeném termínu připadá nositeli rezervace. Rezervace předmětného objektu ze strany dalšího hosta ve vybraném termínu není možná. Na internetu je tento termín vyznačen žlutou barvou.

Pokud do stanoveného data host provede úhradu akontace a pošle potvrzení o úhradě agentuře, ihned po prověření provedené platby je termín na internetu označen červenou barvou. Také jiná rezervace, která by přecházela z termínu před touto rezervací v té samé ubytovací jednotce není možná.

Ak nie ste schopný zaplatiť za rezerváciu v stanovenej lehote, je potrebné oznámiť to agentúre. Ak nás s tým neoboznámite, situácia môže zakončiť overbookingom.